top of page
  • tominurmela

Tuusulan Kunnantalo purkuun


Tuusulan keskustaajama Hyrylä kokee merkittävän maisemallisen muutoksen, kun vanha sisäilmaongelmien vuoksi vuosia sitten käytöstä poistettu kunnantalo viimein puretaan.


Purku antaa tilaa uudelle asemakaavoitukselle ja rakentamiselle tulevina vuosina. Paikka on mitä parhain, sillä naapuritontille on tulossa uusi Prismakeskus, jonka yhteyteen rakentuvat myös kunnan uudet hallinnolliset tilat.


Laajuudeltaan reilun puolen hehtaarin rakennuksesta on laadittu kunnan toimesta rakennushistoriallinen selvitys sekä tuotettu inventointimalli, jotka toimivat dokumentaationa paikallisesti merkittävästä rakennuksesta tuleville sukupolville. Inventointimallia ja sen pohjalta laadittuja massalaskelmia hyödynnettiin myös jukisen hankinnan yhteydessä.


Readcon toimii Tuusulan kunnan toimeksiannosta hankkeen rakennuttaja- tai ehkä tässä tapauksessa oikeammin sanottuna purkukonsulttina sekä vastaa työn valvonnasta ja turvallisuuskordinaattorin tehtävistä.


Purkutyöt ovat käynnistyneet takapihan puolelta julkisivurakenteiden purkamisella. Jätteen lajitellaan syntypaikalla ja kuljetetaan edelleen jatkojalostukseen ja kierrätykseen eri käsittelylaitoksiin.

コメント


bottom of page