top of page
  • Readcon

Versaalille uudet toimitilat PJP toteutuksenaOlemme käynnistäneet Versaali Oy:n uusien toimitilojen rakennuttamisen Nurmijärvelle helmikuussa 2024. Toteutus tehdään projektinjohtomallilla, jossa sijoitetut panokset - eli suomeksi sanottuna eurot - kohdistetaan parhaiten käyttäjää palveleviin ratkaisuihin.


Projekti sisältää kaikkineen vanhojen 70-luvulla rakennettujen toimitilojen sekä varastorakennusten purun ja uusien toimitilojen rakentamisen. Toimitilat sisältävät nykyaikaiset toimisto- ja neuvottelutilat sekä tuotannon ja varastoinnin tarvitsemat tilaratkaisut, joita tuotannon monimuotoisuudesta johtuen onkin hyvin monenlaisia.

Rakennuksessa hyödynnetään syntyvä hukkalämpö ja loppu energia tuotetaan nykyaikaisesti lämpöpumpputekniikalla sekä erillisellä aurinkovoimalalla.


Uusien toimitilojen kehitystyö aloitettiin asiakkaan kanssa jo noin vuosi sitten. Alkuvuosi sujui hankkeen laajuutta ja tarpeita määritellen ja luonnossuunnitelmia laatien. Kustannuksia laskettiin ja tavoitteita tarkennetiin budjetin sallimissa rajoissa. Syksyllä päästiin varsinaisen rakennussuunnitteluun käsiksi ja helmikuussa saatiin hankkeelle rakennuslupa.


Ennen varsinaista suunnitteluvaihetta haimme markkinoilta päähankintoihin liittyvät ennakkotarjoukset, joiden perusteella päätettiin mm. rakennuksen runko, vesikatto- ja kuoriratkaisut. Epäselvien maaperäolosuhteiden vuoksi teetettiin vielä lisätutkimuksia suunnitteluvaiheessa ja niiden perusteella tarkennettiin perustamis- ja paalutustapoja sekä alapohjan rakenteita. Näin saimme ohjattua toteutusratkaisut kustannustehokkaiksi jo ennen purkutöiden aloitusta ja pohjarakentamiseen liittyvät riskit minimoitua.


Vanhat rakennukset on nyt pääosin sirretty kierrätykseen ja uuden rakentamista käynnistellään. Loppuvuodesta käyttäjä pääsee sorvaamaan tuotteitaan uusissa tiloissa.


Versaali Oy on yli 70 vuotta toiminut, alalla tunnettu opasteiden toimittaja, joka palvelee kiinteistöjen omistajia ja rakentajia laaja-alaisesti opastamisen tarpeissa.

Voit lukea Versaalista lisää täältä: https://versaali.fi/Comentarios


bottom of page